Recreantenatlas, de sleutel naar (meer) succes

Verblijfsrecreatie

De Recreantenatlas is het standaardwerk in de recreatiesector. Met de atlas duikt u in de belevingswereld van uw gast en ontdekt u hoe en waarmee u hem/ haar kunt aanspreken, overtuigen en behouden.

Recreantenatlas verblijfsrecreatie
In deze Recreantenatlas maakt u uitgebreid kennis met de vijf belevingswerelden uit het onderzoek.

De onderwerpen die naar voren komen zijn:

 • Wie is de Nederlandse vakantieganger?
 • Wat zijn de voorkeuren / wensen van de verschillende doelgroepen?
 • Welke (actuele) vakantieproducten sluiten goed aan bij de verschillende belevingswerelden?
 • Welke algemene trends zijn zichtbaar in de Nederlandse recreatiemarkt?
 • Hoe kunt u deze informatie gebruiken om uw eigen onderneming op scherp te stellen?
 • De Ladder van RIC, hoe maakt u van de theorie praktijk?
 • De Gereedschapkist, handige tips en tools die u helpen met het beklimmen van de Ladder.
(Voor ondernemers in de provincie Gelderland en Flevoland biedt NORT u de atlas met 50% korting aan, u betaalt dus nog maar € 99,50. Ook TOP Leveranciers en TOP Adviseurs genieten een aantrekkelijke korting op de aanschafprijs.)


Recreantenatlas Bladerboek

Bekijk de Recreantenatlas als bladerboek

Dagrecreatie

Recreantenatlas dagrecreatie
In deze Recreantenatlas maakt u kennis met de zeven belevingswerelden voor dagrecreatie. U kunt hem bestellen als losse map of als aanvulling op uw Recreantenatlas voor verblijfsrecreatie.

De onderwerpen die naar voren komen zijn:

 • Van recreëren naar beleven
 • Na verblijfsrecreatie, nu ook dagrecreatie onderzoek
 • Wat is belevingsonderzoek
 • De details van het onderzoek voor dagrecreatie
 • Het onderzoeksmodel: het BSR® model
 • Het BSR® model voor dagrecreatie
 • De zeven belevingswerelden
 • Inzicht in ruim 110 dagrecreatie activiteiten, welke dagrecreant doet wat
In juli 2010 is aan de respondenten die hebben deelgenomen aan het CVTO jaaronderzoek (van NBTC-NIPO Research, www.nbtcniporesearch.nl), dat in november 2009 is gehouden, een aanvullende vragenlijst (opgesteld door The SmartAgent Company, www.smartagent.nl) voorgelegd. Het CVTO of Continu VrijeTijds Onderzoek stelt aan een landelijke steekproef van 85% van 5000 consumenten in Nederland (tussen 0 en 80) vragen over hun activiteiten in de vrije tijd. Daarbij komen vooral participatie, frequentie, bestedingen aan de activiteit zelf en beschrijving van de recreanten aan bod. In de aanvullende vragenlijst is vooral ingegaan op wensen, motieven en interesses van de recreanten.

Recreantenatlas in de Webshop

© 2010 RECRON InnovatieCampagne  |  Colofon  |  Disclaimer